MENÜ

Honlap neve
Szlogen kell ide.

Tisztelettel kérem, hogy szánjon néhány percet az alábbiakban
leírtaknak, melyben röviden ismertetem az általunk képviselt REGIONÁLIS SEGÍTŐ
EGYESÜLET tevékenységét, jellemzőit.

 

Az egyesület létrehozását az a társadalmi igény indokolja, hogy az
állampolgárok segítséget kapjanak lakókörnyezetük biztonságosabbá, élhetőbbé
tételében, hogy hatékonyabban védhessék a felnövekvő generációt, az idős
embereket, valamint az egyének és a közösség értéket, vagyonát.

 

Programunk az Öt Pillér Programban foglalható össze:

 

I.Life link 911 segélyhívó készülékek telepítése és működtetése, szociálisan rászoruló idős, illetve betegek otthonában, amelyre 24 órás készenléti szolgálatban szakképzett személyzet felügyel, igény esetén kiszállással segítséget nyújt, Ez lehet elsősegélynyújtás, lelki segélyszolgálat, házi beteg és idősgondozás, biztonsági kiszállás.Készülékeink a hazai piacon egyedülállóan alacsony árat képviselnek.

 

II. Bűnmegelőzés - lakókörnyezet biztonságának növelése
- biztonsági és járőrszolgálat, kamaszfigyelő szolgálat
- idős emberek részére elődadások tarása biztonságuk növelése érdekben

 

III. Szociális segítségnyújtás - gyűjtés – osztás 
- rászoruló gyermekek ingyenes korrepetálása (pl. a Családsegítő Szolgálat ajánlása alapján) 
- idős gondozás

 

IV. Prevenció - prevenciós előadások szervezése az oktatási intézményekben, 3-18 éves korig (konfliktuskezelés, drogmegelőzés, szexuális felvilágosítás, életúttervezés, stb.)
- elsősegély és katasztrófavédelmi helyzetek interaktív bemutatása, helyzetgyakorlatok, veszélyhelyzetek gyors felismerése általános iskolai és középiskolai szinten.

 

V. Családvédelmi program - A családi életre nevelés elsődleges színtere maga a család, ezt a feladatot senki semmi nem tudja maradéktalanul pótolni. A házasságra lépők és a házasságban élők egymás iránti szerte-te, önzetlensége, áldozatkészsége dönti el, hogy családi életük mennyire lesz harmonikus, kiegyensúlyozott, boldog. A házasságra vállalkozó fiataloknak és a házasságban élő felnőtteknek át kell érezniük felelősségüket élő és születendő gyermekeikért, a jövő nemzedékért.
- A gyermekeket és a fiatalokat tervszerűen föl kell készíteni a házasságra és a szülői hivatásra. Ebben részt kell vállalniuk az oktatási intézményeknek, az egyházközségeknek és egyházi mozgalmaknak, az ifjúsági és családközösségeknek.
- A társadalom alapvető, élő és éltető sejtje a család, annak védelme és erősítése mindnyájunk érdeke és kötelessége. Ehhez feltétlenül szükség van a családok összefogására.

 

Tisztelt,hivatalok,lakóközösségek. Amennyiben az egyesület tevékenysége, és működése felkeltette a figyelmüket az alábbi elérhetőségeken várjuk megkeresésüket,akár támogatói oldalról,vagy ha segítségre lenne szükségük.

 

Adószám: 18143111-1-13

 

Bankszámlaszám: 65600113-11069179

 

Tisztelettel:
Gál Zoltán elnök
H-2119 Pécel, 
Tel.: 06-30 876-38-60

 

E-mail: rse.galzoltan@gmail.com

 

Asztali nézet